Var kommer Kycio ifrån?

Vi på Kycio har en samlad och lång erfarenhet inom både finans- och IT-världen från ledande roller, den erfarenheten skiljer oss från mängden. Namnet kommer från termen "KYC”, eller Know Your Customer, och vi anstränger oss för att hjälpa dig med saker vi vet är utmanande i balansen mellan compliance och kundvård.

Det omfattar allt ifrån att bättre känna din kundbas och lägga fokus på rätt saker vid rätt tid till verktyg som gör att du aldrig mer behöver bekymra dig för efterlevnad av regelverk som konstant förändras. Vi är så klart därför också ödmjukt men modigt övertygade om att våra produkter och tjänster är väl värda att se och höra mer om - och vi visar gärna!

KYCIO - know your customer

Erfarenheten bakom vår affärsidé

Kycio grundades 2020 med en stark ambition av att kunna erbjuda en helt ny dimension av molnbaserade digitala helhetstjänster och med en utgångspunkt för företag inom den finansiella världen. Här har det legala landskapet på senare år markant förändrats, framförallt till följd av hårdare regelverk som kräver ett bättre kundskydd.

Regelverket är dessutom i fortsatt konstant förändring, något som många gånger medför orimliga kostnader för exempelvis banker, kapitalförvaltare och fondbolag i jakten på att säkerställa såväl en hög nivå av kontroll och säkerhet som en utvecklande beaktning av ett dynamiskt regelverk. Vår första målgrupp är inom finans, men exemplet är applicerbart på många andra områden och kanske är ditt också ett av dessa.

Våra kundlöften

Vi finns här från start till mål - och förbi. Vi kartlägger ert behov i samråd mer er och vi hjälper er att navigera rätt bland tjänster, produkter och licenser. Naturligtvis ser vi också till att lösningen vi levererar säkerställer både dina behov och förväntningar.

Finns det ingen färdig lösning idag som till fullo gör detta bland våra produkter så löser vi också de anpassningar som krävs för att lyckas. Vi kan finansvärlden. Vi kan Salesforce. Vi kan IT-lösningar som är svåra att konkurrera med. Men vi inser också värdet av människor, av ledarskap och hur man levererar förändring. Delar som är lika viktiga i en sån här satsning.