Vi sätter ihop den lösning som är rätt för dig och din situation

Vi erbjuder en ny uppsättning digitala verktyg där vi hjälper dig att samla in rätt information från olika källor, i rätt tid och omfattning och enligt gällande regelverk, för att sedan lagra det på ett skyddat och krypterat sätt där det samtidigt alltid finns tillgängligt. På så sätt kan vi också säkerställa en effektiv kundprocess efter att all information som krävs för att uppnå en god kundkännedom samlas på ett och samma ställe. Våra verktyg minimerar tiden som behövs på administration, så att den istället bättre och med större förtroende kan investeras i kundrelationer och i ditt företags utveckling. Vi tror på det personliga mötet - och det vill vi förstärka.

Vi jobbar oavbrutet med utveckling av nya tjänster, men nedan är en del av det vi kan erbjuda redan idag.

salesforce_platform
this is a shadow

Verktyg och Funktioner

 • Kundkännedom (KYC)
 • Säkrad kunddialog
 • ID kontroll
 • PEP-kontroll samt slagningar mot sanktionslistor
 • AML-kontroll
 • Upprättande av offerter och avtal
 • Dokumentation av rådgivning och execution only
 • Löpande uppföljning av kundens risknivå
 • Orderläggning
 • Finansiell översikt
 • Målgruppskontroll
 • Lönsamhet
 • Incidenter/klagomål/support
 • Hållbarhet

Stöd för interna processer

Vi förenklar också de interna processerna får att uppnå kontroll och spårbarhet vid exempelvis:

 • Portföljhantering
 • Orderläggning
 • Avgiftshantering
 • Uppgiftshantering
 • Aktiviteter
 • Lönsamhet
 • Uppföljning och rapportering

Vi låter dina prioriteringar styra

Vi har kommit en bra bit på vägen men har många bra idéer kvar att förverkliga. Saknas det du behöver i vår produktportfölj är du en viktig del av vårt fokus och vi har därför valt att låta våra kunders prioriteringar också bli våra. Hör av dig så berättar vi mer.

Kontakta oss

Hemsida och egen mobilapp

Via Salesforce kan vi också använda konfigurerbara moduler som kan integreras i en befintlig webbsida eller en egen mobilapp som genom inloggning ger din slutkund tillgång till

 • Finansiell översikt/information
 • Rapporter
 • Avtal, produktblad, erbjudande
 • Chat och support
 • Egen webportal

Tredje parts leverantörer

Vi ser till att all relevant information om kunden finns tillgänglig på ett och samma ställe och skapar en 360 graders överblick av hela kundbasen. För det behövs integrationer med andra informationsleverantörer. Vi anpassar integrationerna efter ditt behov och exempel på dessa är

 • Portföljsystem
 • Ekonomisystem
 • Sanktionslistor samt register för PEP och RCA
 • Register för företagsinformation, verklig huvudman, firmatecknare och styrelse
 • Statens person- och adressregister.
 • Verktyg för digital signering
 • Telefoni