Salesforcebaserade verktyg i en klass för sig

Revolutionerande lösningar för dig som söker en smartare hantering av exempelvis regelefterlevnad, kundkännedom, AML och dokumentation. Vi ger dig total kontroll i ett och samma system och åtkomst till din data i realtid, var som helst, när som helst - och från vilken enhet som helst. 

Sömlös onboarding av nya kunder

Full kontroll genom hela processen med bara ett knapptryck


Med vår Lead-process väljer du enkelt om din nya kund är ett företag, privatperson eller minderårig. Så snart kunden godkänt insamling av personuppgifter via digital signering gör vi resten åt dig och du får omgående en komplett överblick. 

Med kunden ombord får du alla verktyg som behövs för att upprätta exempelis avtal och offert - eller vilken dokumentation du än vill relatera till din kund. Allt skickas och signeras digitalt.

Inget mer manuellt compliance-arbete och inga fler blanketter att fylla i. 

Missa inga viktiga uppdateringar

Vi integrerar med det som behövs för ditt behov


Våra helhetslösningar inkluderar kopplingar till de system som behövs för att du alltid bara ska behöva arbeta i ett system - oavsett var du befinner dig. 

Välj själv ett intervall att uppdatera mellan - eller varför inte automatiskt prenumera på förändringar så att ditt kundregister alltid är uppdaterat. 


Dokumentera din kunddialog

Oavsett kanal är det enkelt att dokumentera

Kommunicera med dina kunder på deras villkor. Vi levererar verktygen som behövs för att enkelt dokumentera all dialog.

En kundinteraktion som är enkel att spara säkerställer inte bara efterlevnad av regelverk - det gör framförallt arbetet tidseffektivt och ger dig bättre möjligheter att fokusera på kundrelationen. 

Följ signeringen av dina dokument

Se precis var i processen all din dokumentation befinner sig


Med våra lösningar kan du följa processen av digitalt utskick steg för steg, För varje steg kan du också skapa interna aktiviteter och uppdateringar. 

Inkludera personliga meddelanden och anpassa det igen innan dokumentet skickas. Välj också tidsintervall för påminnelse och förfallodag, 

Från dina signerade dokument kan vi också hämta vilken information du vill och spara tillsammans med alla andra uppgifter om din kund - helt utan manuell hantering.

Få kontroll över lönsamheten

Ekonomisk översikt på dina villkor

Med integration mot olika system, såsom ekonomisystem och portföljsystem, kan vi leverera en uppdaterad bild över din egen lönsamhet.

Kostnader, intäkter och transaktioner kan analyseras ner i detalj på kundnivå eller på en mer aggregerad nivå såsom kostnadsställe. 

Låt oss visa vad vi kan göra för dig