Frågor och Svar

Vad erbjuder Kycio?

Vi utvecklar och erbjuder Salesforce-baserade helhetslösningar åt företag som vill förenkla sin hantering av dokumentation och samtidigt få en konstant och alltid uppdaterad bild av sina kunder - med bara en knapptryckning.

Affärsidén kommer från mångårig erfarenhet inom både finans- och IT-branschen där det blivit tydligt att många organisationer tvingas investera stora kostnader för att leva upp till regelverk som konstant förändrar kraven på framförallt kunddokumentation. För finans erbjuder vi också hela paket med allt från just dokumenthantering till kundinteraktion och portföljhantering.

Vi är i början på en lång resa och vår portfölj med produkter kommer växa. Vi har redan många tankar på nästa satsning och ambitionen är att låta våra kunder vara med och styra våra prioriteringar. 

Vad är Salesforce och CRM?

CRM står för Customer Relationship Management och Salesforce är just ett CRM-system.

Det är tänkt att verka som en uppsättning med onlineverktyg som kan anpassas och bli skalbara för hela företaget. Vi samlar alla dina kundinteraktioner på en och samma plattform. Överblick och kundbas blir enklare att förstå och det blir lättare att samtidigt förbättra engagemang, såväl internt som externt.

Du kan följa utvecklingen på alla nivåer med kraftfulla rapporteringsverktyg och kanske viktigast av allt - du har åtkomst till din data i realtid var som helst, när som helst och från vilken enhet som helst.

Salesforce levererar basen till våra tjänster och vi hjälper dig hela vägen oavsett om du redan använder det eller ej. 

Hur säkerställs efterlevnad av regelverk?

Med en lång erfarenhet från finansmarknaden så vet vi att många företag kämpar med det här, och till höga kostnader i både tid och kapital. Våra underlag för kunddokumentation är framtagna i samråd med jurister för att säkerställa att innehållet lever upp till gällande lagar och regler. Vid revision av regelverk har vi också revision av våra dokument och uppdaterar de delar som eventuellt behövs. Kommunikation är också ett av våra nyckelord, och vi håller dig alltid uppdaterad.